ایران سکو
Why gloves important

سکوی تعامل ایران!

شرکت صهبای مهر مبتکران ماهور در سال 1401 با هدف میسر کردن تعامل بین تولید کننده و مصرف کننده اقدام به تاسیس "سکو" نمود.

سکو برای تعامل ارزشمند سه نقش مهم جذب، تسهیل و تطبیق را ایفا می کند. سکو، تولید کننده و مصرف کننده را جذب و تعاملات میان آن ها را امکان پذیر می سازد.

همچنین در سکو با فراهم کردن ابزار و قوانینی که ارتباط را آسان می کند و مبادلات را ترغیب می کند، تعاملات بین شرکت کنندگان را تسهیل می کند و طوری بین آنها ارتباط برقرار می کند که برای هر دو طرف مفید باشد و به این ترتیب آنها را به نحو موثری با هم تطبیق می دهد.

به زبان ساده، تصور کنید قرار است دو نفر را به هم معرفی کنید تا برای هم کاری انجام بدهند. سکو به عنوان رابط، این دو نفر را با هم آشنا و نفر اول را به نفر دوم معرفی می کند.

تعامل مهم ترین امر در سکوست.